Máy Rang Cà Phê PROASTER

Mã sản phẩm: N/A
Liên hệ

Hàng order, đặt cọc 60 ngày giao hàng.

Standard (1kg) giá 109.000.000

THCR-01 (1,5kg) giá 220.000.000

THCR-03 (5kg) giá 398.000.000

THCR-06 (10kg) giá 570.000.000

THCR-12 (15kg) giá 690.000.000

THCR-25 AUTO (30kg) giá 1.260.000.000

(Bảng giá cập nhật ngày 25-05-2022)